byLBDz3rz0c https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=513 20191121 何毅里長伯

台股 » 個股 » 嘉泥 » 財務報表 » 負債佔資產比

嘉泥

(1103)
可現股當沖
 • 股價
  21.20
 • 漲跌
  ▲0.15
 • 漲幅
  +0.71%
 • 成交量
  2,163
 • 產業
  上市 水泥類股
 • 50人加入追蹤

  立即追蹤

 • 本地時間:14:30(已收盤)

   
嘉泥 (1103) 財務報表-負債佔資產比
負債佔資產比

負債佔資產比 = 負債÷總資產。

嘉泥 (1103) 負債佔資產比與季收盤價比較圖

嘉泥 (1103) 歷年負債佔資產比

年度/季別負債佔資產比
2019Q336.94%
2019Q237.58%
2019Q137.21%
2018Q434.60%
2018Q330.43%
2018Q232.35%
2018Q132.10%
2017Q431.98%
2017Q331.94%
2017Q232.72%
2017Q135.03%
2016Q439.48%
2016Q338.76%
2016Q249.27%
2016Q147.85%
2015Q448.70%
2015Q352.40%
2015Q244.99%
2015Q142.76%
2014Q442.73%
2014Q343.56%
2014Q243.86%
2014Q136.91%
嘉泥 相關文章
嘉泥 相關影音