-2Kx1cb0qsk https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=632 20210128 阿布波

浩沙國際

(H02200)
 
 • 股價
  2.39
 • 漲跌
  ▲0.010
 • 漲幅
  +0.42%
 • 成交量
  106,000
 • 股市
  港股

本地時間:16:03

0人加入追蹤

立即追蹤

浩沙國際 公司名稱:

本名 浩沙國際
英文
浩沙國際 (H02200)走勢圖
更新時間:--
浩沙國際 (H02200)個股K線
浩沙國際 (H02200)近期表現
區間 浩沙國際 大盤
三日 0% -3.3%
一週 0% -4.6%
兩週 0% -1.9%
本月 0% +3.4%
一個月 0% +6.4%
一季 0% +20.5%
半年 0% +22.5%
今年 0% +3.4%
一年 0% +35%
自今年高點 0% -5.1%
自今年低點 0% +80.9%
兩年 0% +54%
三年 0% -3.3%
五年 0% -3.3%
浩沙國際 (H02200)近二十日表現
日期指數漲跌比例
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
2021/01/2800.00NaN%
主要指數 同類美股表現

主要指數 同類美股表現

名稱價格比例
主要指數 相關台股表現

主要指數 相關台股表現

名稱價格比例
 • 暫無相關類股