IGG

(H08002)
 
 • 股價
  4.00
 • 漲跌
  ▼-0.76
 • 漲幅
  -15.97%
 • 成交量
  32,276,000
 • 股市
  港股

本地時間:15:59

0人加入追蹤

立即追蹤

IGG 公司名稱:

本名 IGG
英文
IGG (H08002)走勢圖
更新時間:--
IGG (H08002)個股K線
IGG (H08002)近期表現
區間 IGG 大盤
三日 0% +0.3%
一週 0% -1.8%
兩週 0% -0.5%
本月 0% -0.8%
一個月 0% +1.4%
一季 0% +1.6%
半年 0% +10.2%
今年 0% +17.9%
一年 0% +41.6%
自今年高點 0% -2.6%
自今年低點 0% +44.7%
兩年 0% +60.5%
三年 0% +0.3%
五年 0% -1.2%
IGG (H08002)近二十日表現
日期指數漲跌比例
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
2021/07/2400.00NaN%
主要指數 同類美股表現

主要指數 同類美股表現

名稱價格比例
主要指數 相關台股表現

主要指數 相關台股表現

名稱價格比例
 • 暫無相關類股