5I-iwuhAwgg https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=511 20191114 阿布波

台股 » 個股 » 亞泥 » 財務報表 » 長期資金佔固定資產比

亞泥

(1102)
可現股當沖
 • 股價
  42.85
 • 漲跌
  ▲0.05
 • 漲幅
  +0.12%
 • 成交量
  5,943
 • 產業
  上市 水泥類股
 • 342人加入追蹤

  立即追蹤

 • 本地時間:13:35(已收盤)

   
亞泥 (1102) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比

長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。

亞泥 (1102) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖

亞泥 (1102) 歷年長期資金佔固定資產比

年度/季別長期資金佔固定資產比
2019Q2428.28%
2019Q1423.14%
2018Q4411.77%
2018Q3421.27%
2018Q2378.38%
2018Q1223.01%
2017Q4215.81%
2017Q3213.63%
2017Q2205.58%
2017Q1213.13%
2016Q4209.97%
2016Q3196.14%
2016Q2187.73%
2016Q1195.76%
2015Q4201.04%
2015Q3212.99%
2015Q2206.07%
2015Q1214.48%
2014Q4209.58%
2014Q3202.91%
2014Q2203.60%
2014Q1209.18%
亞泥 相關文章